Thiên Vương rủ rê Trường Giang đi... ăn trộm cực "bá đạo"

08/11/2015, 20:51 GMT+07:00

Trường Giang cùng Chí Tài tạo ra những tình huống cực hài hước để thử thách Thiên Vương khiến khán giả cùng giám khảo Hoài Linh thích thú.

Trường Giang cùng Chí Tài tạo ra những tình huống cực hài hước để thử thách Thiên Vương khiến khán giả cùng giám khảo Hoài Linh thích thú.

Thiên Vương rủ rê Trường Giang đi... ăn trộm cực

Thiên Vương rủ rê Trường Giang đi... ăn trộm cực

Thiên Vương rủ rê Trường Giang đi... ăn trộm cực