"Thiên thần nội y" Châu Tú Na hóa thân Ngộ Không gợi cảm

30/01/2013, 20:00 GMT+07:00

của Trung Quốc Châu Tú Na đã ăn theo Tây du giáng thế đang đình đám của Châu Tinh Trì bằng bộ ảnh mới.

Thiên thần nội y của Trung Quốc Châu Tú Na đã ăn theo Tây du giáng thế đang đình đám của Châu Tinh Trì bằng bộ ảnh mới.