Thiên Long Bát ộ

THIÊN LONG BÁT Ộ - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Chung Hán Lương và Kim Ki Bum uống rượu thỏa thích trong phim mới

Chung Hán Lương và Kim Ki Bum uống rượu thỏa thích trong phim mới

Sao Đông

Một trong những cảnh quay đầu tiên của 'Tân Thiên Long Bát Bộ 2012' là phân đoạn Đoàn Dự và Kiều Phong lần đầu gặp nhau.

Xem thêm