Thiên Long Bát Bộ 2013

THIÊN LONG BÁT BỘ 2013 - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: [Tin đồn] Chung Hán Lương đã kết hôn và làm cha?

[Tin đồn] Chung Hán Lương đã kết hôn và làm cha?

Sao Đông

Chàng Kiều Phong của Thiên Long Bát Bộ chỉ từ chối trả lời chứ không phủ nhận tin đồn này.

Xem thêm