Thích thú với môn thể thao... lăn vòng

15/07/2014, 13:00 GMT+07:00

Sử dụng dụng cụ là những chiếc vòng to, môn thể thao sau đây cần một thời gian dài luyện tập công phu và vất vả.

Sử dụng dụng cụ là những chiếc vòng to, môn thể thao sau đây cần một thời gian dài luyện tập công phu và vất vả.