Thích thú với Mannequin Challenge phiên bản cổ trang hoành tráng nhất

08/12/2016, 08:58 GMT+07:00

Trên phim trường "Tướng quân ở trên, ta ở dưới" của Mã Tư Thuần -Thịnh Nhất Luân đã có màn "hóa tượng" hoành tráng nhất từ trước đến nay.

Trên phim trường "Tướng quân ở trên, ta ở dưới" của Mã Tư Thuần -Thịnh Nhất Luân đã có màn "hóa tượng" hoành tráng nhất từ trước đến nay. Bạn sẽ ngạc nhiên với độ hoành tráng và chịu chơi của tập thể đoàn làm phim.

Nguồn video: Shanghailist