Thích thú với màn chiên cơm như làm xiếc

15/10/2013, 15:50 GMT+07:00

Hãy nhìn anh ấy chiên cơm. Có lẽ, ít nhất với anh ấy thì chiên cơm thật sự đã trở thành một nghệ thuật, còn anh đã bước thêm một bước trở thành một nghệ sĩ.

Hãy nhìn anh ấy chiên cơm. Có lẽ, ít nhất với anh ấy thì chiên cơm thật sự đã trở thành một nghệ thuật, còn anh đã bước thêm một bước trở thành một nghệ sĩ.