Thích thú trước BST giày lấy ý tưởng từ "Alice lạc vào xứ thần tiên"

30/08/2017, 21:00 GMT+07:00

Tất cả các nhân vật trong "Alice lạc vào xứ thần tiên" đều được lấy ý tưởng và đưa vào từng thiết kế một cách đầy sáng tạo.

Lấy hình tượng từ bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Disney, mới đây nhà thiết kế Dan Sullivan sở hữu thương hiệu Irregular Choice đã giới thiệu bộ sưu tập giày với ý tưởng từ các nhân vật trong phim hoạt hình Alice lạc vào xứ thần tiên rất ăn khách. Cùng Yan Beauty chiêm ngưỡng BST dễ thương và thú vị này nha!


Độc đáo trước độ sáng tạo của NTK đại tài khi lấy hình ảnh nhân vật Alice và điêu khắc lên gót giày một cách tinh xảo.

Trang phục của Red Queen trong bộ phim cũng được thổi hồn vào một thiết kế của anh chàng, với giày bất đối xứng hai màu khác nhau.

Chú mèo của Alice đầu phim cũng được "tận dụng" làm chất liệu hình ảnh cho mẫu giày.

Chú thỏ với câu nói slogan "Tôi trễ giờ rồi" cũng được NTK khắc họa lại rõ nét qua gót giày.

Sandals đế thấp với Alice và chú thỏ luôn trễ giờ đáng yêu hết nấc.

Những bông hoa biết nói được phục hiện lại qua vải nỉ một cách sắc nét.

Chú mèo tàng hình với khuôn miệng cười được giữ nguyên bản về màu sắc qua chất liệu len.

Đây có lẽ là nhân vật mà tác giả BST giày khá yêu thích, bằng chứng là anh ấy làm hẳn một phiên bản màu sắc khác chỉ dành cho chú mèo tàng hình thôi.

3 giờ chiều là giờ uống trà của Mad hatter và chú chuột nhỏ.

Hết Alice, mèo tàng hình, giờ thì đến những chiếc tách cũng được điêu khắc qua gót giày nốt.
Độc đáo trước độ sáng tạo của NTK đại tài khi lấy hình ảnh nhân vật Alice và điêu khắc lên gót giày một cách tinh xảo.

Trang phục của Red Queen trong bộ phim cũng được thổi hồn vào một thiết kế của anh chàng, với giày bất đối xứng hai màu khác nhau.

Chú mèo của Alice đầu phim cũng được "tận dụng" làm chất liệu hình ảnh cho mẫu giày.

Chú thỏ với câu nói slogan "Tôi trễ giờ rồi" cũng được NTK khắc họa lại rõ nét qua gót giày.

Sandals đế thấp với Alice và chú thỏ luôn trễ giờ đáng yêu hết nấc.

Những bông hoa biết nói được phục hiện lại qua vải nỉ một cách sắc nét.

Chú mèo tàng hình với khuôn miệng cười được giữ nguyên bản về màu sắc qua chất liệu len.

Đây có lẽ là nhân vật mà tác giả BST giày khá yêu thích, bằng chứng là anh ấy làm hẳn một phiên bản màu sắc khác chỉ dành cho chú mèo tàng hình thôi.

3 giờ chiều là giờ uống trà của Mad hatter và chú chuột nhỏ.

Hết Alice, mèo tàng hình, giờ thì đến những chiếc tách cũng được điêu khắc qua gót giày nốt.
Độc đáo trước độ sáng tạo của NTK đại tài khi lấy hình ảnh nhân vật Alice và điêu khắc lên gót giày một cách tinh xảo.

Trang phục của Red Queen trong bộ phim cũng được thổi hồn vào một thiết kế của anh chàng, với giày bất đối xứng hai màu khác nhau.

Chú mèo của Alice đầu phim cũng được "tận dụng" làm chất liệu hình ảnh cho mẫu giày.

Chú thỏ với câu nói slogan "Tôi trễ giờ rồi" cũng được NTK khắc họa lại rõ nét qua gót giày.

Sandals đế thấp với Alice và chú thỏ luôn trễ giờ đáng yêu hết nấc.

Những bông hoa biết nói được phục hiện lại qua vải nỉ một cách sắc nét.

Chú mèo tàng hình với khuôn miệng cười được giữ nguyên bản về màu sắc qua chất liệu len.

Đây có lẽ là nhân vật mà tác giả BST giày khá yêu thích, bằng chứng là anh ấy làm hẳn một phiên bản màu sắc khác chỉ dành cho chú mèo tàng hình thôi.

3 giờ chiều là giờ uống trà của Mad hatter và chú chuột nhỏ.

Hết Alice, mèo tàng hình, giờ thì đến những chiếc tách cũng được điêu khắc qua gót giày nốt.
Độc đáo trước độ sáng tạo của NTK đại tài khi lấy hình ảnh nhân vật Alice và điêu khắc lên gót giày một cách tinh xảo.

Trang phục của Red Queen trong bộ phim cũng được thổi hồn vào một thiết kế của anh chàng, với giày bất đối xứng hai màu khác nhau.

Chú mèo của Alice đầu phim cũng được "tận dụng" làm chất liệu hình ảnh cho mẫu giày.

Chú thỏ với câu nói slogan "Tôi trễ giờ rồi" cũng được NTK khắc họa lại rõ nét qua gót giày.

Sandals đế thấp với Alice và chú thỏ luôn trễ giờ đáng yêu hết nấc.

Những bông hoa biết nói được phục hiện lại qua vải nỉ một cách sắc nét.

Chú mèo tàng hình với khuôn miệng cười được giữ nguyên bản về màu sắc qua chất liệu len.

Đây có lẽ là nhân vật mà tác giả BST giày khá yêu thích, bằng chứng là anh ấy làm hẳn một phiên bản màu sắc khác chỉ dành cho chú mèo tàng hình thôi.

3 giờ chiều là giờ uống trà của Mad hatter và chú chuột nhỏ.

Hết Alice, mèo tàng hình, giờ thì đến những chiếc tách cũng được điêu khắc qua gót giày nốt.
Độc đáo trước độ sáng tạo của NTK đại tài khi lấy hình ảnh nhân vật Alice và điêu khắc lên gót giày một cách tinh xảo.

Trang phục của Red Queen trong bộ phim cũng được thổi hồn vào một thiết kế của anh chàng, với giày bất đối xứng hai màu khác nhau.

Chú mèo của Alice đầu phim cũng được "tận dụng" làm chất liệu hình ảnh cho mẫu giày.

Chú thỏ với câu nói slogan "Tôi trễ giờ rồi" cũng được NTK khắc họa lại rõ nét qua gót giày.

Sandals đế thấp với Alice và chú thỏ luôn trễ giờ đáng yêu hết nấc.

Những bông hoa biết nói được phục hiện lại qua vải nỉ một cách sắc nét.

Chú mèo tàng hình với khuôn miệng cười được giữ nguyên bản về màu sắc qua chất liệu len.

Đây có lẽ là nhân vật mà tác giả BST giày khá yêu thích, bằng chứng là anh ấy làm hẳn một phiên bản màu sắc khác chỉ dành cho chú mèo tàng hình thôi.

3 giờ chiều là giờ uống trà của Mad hatter và chú chuột nhỏ.

Hết Alice, mèo tàng hình, giờ thì đến những chiếc tách cũng được điêu khắc qua gót giày nốt.
Độc đáo trước độ sáng tạo của NTK đại tài khi lấy hình ảnh nhân vật Alice và điêu khắc lên gót giày một cách tinh xảo.

Trang phục của Red Queen trong bộ phim cũng được thổi hồn vào một thiết kế của anh chàng, với giày bất đối xứng hai màu khác nhau.

Chú mèo của Alice đầu phim cũng được "tận dụng" làm chất liệu hình ảnh cho mẫu giày.

Chú thỏ với câu nói slogan "Tôi trễ giờ rồi" cũng được NTK khắc họa lại rõ nét qua gót giày.

Sandals đế thấp với Alice và chú thỏ luôn trễ giờ đáng yêu hết nấc.

Những bông hoa biết nói được phục hiện lại qua vải nỉ một cách sắc nét.

Chú mèo tàng hình với khuôn miệng cười được giữ nguyên bản về màu sắc qua chất liệu len.

Đây có lẽ là nhân vật mà tác giả BST giày khá yêu thích, bằng chứng là anh ấy làm hẳn một phiên bản màu sắc khác chỉ dành cho chú mèo tàng hình thôi.

3 giờ chiều là giờ uống trà của Mad hatter và chú chuột nhỏ.

Hết Alice, mèo tàng hình, giờ thì đến những chiếc tách cũng được điêu khắc qua gót giày nốt.
Độc đáo trước độ sáng tạo của NTK đại tài khi lấy hình ảnh nhân vật Alice và điêu khắc lên gót giày một cách tinh xảo.

Trang phục của Red Queen trong bộ phim cũng được thổi hồn vào một thiết kế của anh chàng, với giày bất đối xứng hai màu khác nhau.

Chú mèo của Alice đầu phim cũng được "tận dụng" làm chất liệu hình ảnh cho mẫu giày.

Chú thỏ với câu nói slogan "Tôi trễ giờ rồi" cũng được NTK khắc họa lại rõ nét qua gót giày.

Sandals đế thấp với Alice và chú thỏ luôn trễ giờ đáng yêu hết nấc.

Những bông hoa biết nói được phục hiện lại qua vải nỉ một cách sắc nét.

Chú mèo tàng hình với khuôn miệng cười được giữ nguyên bản về màu sắc qua chất liệu len.

Đây có lẽ là nhân vật mà tác giả BST giày khá yêu thích, bằng chứng là anh ấy làm hẳn một phiên bản màu sắc khác chỉ dành cho chú mèo tàng hình thôi.

3 giờ chiều là giờ uống trà của Mad hatter và chú chuột nhỏ.

Hết Alice, mèo tàng hình, giờ thì đến những chiếc tách cũng được điêu khắc qua gót giày nốt.
Độc đáo trước độ sáng tạo của NTK đại tài khi lấy hình ảnh nhân vật Alice và điêu khắc lên gót giày một cách tinh xảo.

Trang phục của Red Queen trong bộ phim cũng được thổi hồn vào một thiết kế của anh chàng, với giày bất đối xứng hai màu khác nhau.

Chú mèo của Alice đầu phim cũng được "tận dụng" làm chất liệu hình ảnh cho mẫu giày.

Chú thỏ với câu nói slogan "Tôi trễ giờ rồi" cũng được NTK khắc họa lại rõ nét qua gót giày.

Sandals đế thấp với Alice và chú thỏ luôn trễ giờ đáng yêu hết nấc.

Những bông hoa biết nói được phục hiện lại qua vải nỉ một cách sắc nét.

Chú mèo tàng hình với khuôn miệng cười được giữ nguyên bản về màu sắc qua chất liệu len.

Đây có lẽ là nhân vật mà tác giả BST giày khá yêu thích, bằng chứng là anh ấy làm hẳn một phiên bản màu sắc khác chỉ dành cho chú mèo tàng hình thôi.

3 giờ chiều là giờ uống trà của Mad hatter và chú chuột nhỏ.

Hết Alice, mèo tàng hình, giờ thì đến những chiếc tách cũng được điêu khắc qua gót giày nốt.
Độc đáo trước độ sáng tạo của NTK đại tài khi lấy hình ảnh nhân vật Alice và điêu khắc lên gót giày một cách tinh xảo.

Trang phục của Red Queen trong bộ phim cũng được thổi hồn vào một thiết kế của anh chàng, với giày bất đối xứng hai màu khác nhau.

Chú mèo của Alice đầu phim cũng được "tận dụng" làm chất liệu hình ảnh cho mẫu giày.

Chú thỏ với câu nói slogan "Tôi trễ giờ rồi" cũng được NTK khắc họa lại rõ nét qua gót giày.

Sandals đế thấp với Alice và chú thỏ luôn trễ giờ đáng yêu hết nấc.

Những bông hoa biết nói được phục hiện lại qua vải nỉ một cách sắc nét.

Chú mèo tàng hình với khuôn miệng cười được giữ nguyên bản về màu sắc qua chất liệu len.

Đây có lẽ là nhân vật mà tác giả BST giày khá yêu thích, bằng chứng là anh ấy làm hẳn một phiên bản màu sắc khác chỉ dành cho chú mèo tàng hình thôi.

3 giờ chiều là giờ uống trà của Mad hatter và chú chuột nhỏ.

Hết Alice, mèo tàng hình, giờ thì đến những chiếc tách cũng được điêu khắc qua gót giày nốt.
Độc đáo trước độ sáng tạo của NTK đại tài khi lấy hình ảnh nhân vật Alice và điêu khắc lên gót giày một cách tinh xảo.

Trang phục của Red Queen trong bộ phim cũng được thổi hồn vào một thiết kế của anh chàng, với giày bất đối xứng hai màu khác nhau.

Chú mèo của Alice đầu phim cũng được "tận dụng" làm chất liệu hình ảnh cho mẫu giày.

Chú thỏ với câu nói slogan "Tôi trễ giờ rồi" cũng được NTK khắc họa lại rõ nét qua gót giày.

Sandals đế thấp với Alice và chú thỏ luôn trễ giờ đáng yêu hết nấc.

Những bông hoa biết nói được phục hiện lại qua vải nỉ một cách sắc nét.

Chú mèo tàng hình với khuôn miệng cười được giữ nguyên bản về màu sắc qua chất liệu len.

Đây có lẽ là nhân vật mà tác giả BST giày khá yêu thích, bằng chứng là anh ấy làm hẳn một phiên bản màu sắc khác chỉ dành cho chú mèo tàng hình thôi.

3 giờ chiều là giờ uống trà của Mad hatter và chú chuột nhỏ.

Hết Alice, mèo tàng hình, giờ thì đến những chiếc tách cũng được điêu khắc qua gót giày nốt.
Độc đáo trước độ sáng tạo của NTK đại tài khi lấy hình ảnh nhân vật Alice và điêu khắc lên gót giày một cách tinh xảo.

Trang phục của Red Queen trong bộ phim cũng được thổi hồn vào một thiết kế của anh chàng, với giày bất đối xứng hai màu khác nhau.

Chú mèo của Alice đầu phim cũng được "tận dụng" làm chất liệu hình ảnh cho mẫu giày.

Chú thỏ với câu nói slogan "Tôi trễ giờ rồi" cũng được NTK khắc họa lại rõ nét qua gót giày.

Sandals đế thấp với Alice và chú thỏ luôn trễ giờ đáng yêu hết nấc.

Những bông hoa biết nói được phục hiện lại qua vải nỉ một cách sắc nét.

Chú mèo tàng hình với khuôn miệng cười được giữ nguyên bản về màu sắc qua chất liệu len.

Đây có lẽ là nhân vật mà tác giả BST giày khá yêu thích, bằng chứng là anh ấy làm hẳn một phiên bản màu sắc khác chỉ dành cho chú mèo tàng hình thôi.

3 giờ chiều là giờ uống trà của Mad hatter và chú chuột nhỏ.

Hết Alice, mèo tàng hình, giờ thì đến những chiếc tách cũng được điêu khắc qua gót giày nốt.

Ảnh: Tổng hợp.