Diễn hài, nhưng thí sinh khiến cả 5 HLV rơm rớm nước mắt

20/04/2016, 17:19 GMT+07:00

Hồng Đào, cô gái một con với niềm đam mê khát khao được sống với nghệ thuật nhưng hoàn cảnh khiến cô không thể đến gần với nghệ thuật.

Hồng Đào, cô gái một con với niềm đam mê khát khao được sống với nghệ thuật nhưng hoàn cảnh khiến cô không thể đến gần với nghệ thuật. Cuối cùng, HLV Đức Thịnh đã chọn Hồng Đào để bổ sung vào đội.

Hãy cùng xem cô gái ấy thể hiện như thế nào để được những HLV để ý đến nhé!

Theo nguồn: htv.com.vn

Diễn hài, nhưng thí sinh khiến cả 5 HLV rơm rớm nước mắt

Diễn hài, nhưng thí sinh khiến cả 5 HLV rơm rớm nước mắt

Diễn hài, nhưng thí sinh khiến cả 5 HLV rơm rớm nước mắt