Thí sinh chờ điểm thi

THÍ SINH CHỜ ĐIỂM THI - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: “Cười rơi hàm” với vòng đời của 'loài sinh vật' mang tên “thí sinh chờ điểm”

“Cười rơi hàm” với vòng đời của "loài sinh vật" mang tên “thí sinh chờ điểm”

Học đường

Có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn trong khoảng thời gian tưởng rằng “ở không” nhưng lại không hẳn là vui vẻ này.

Xem thêm