Thì ra "chiếc ghế ma ám" là... có thật!

17/09/2014, 21:00 GMT+07:00

Một trò chơi khắm khiến những nạn nhân không thể nóng giận mà còn phải... buồn cười!

Một trò chơi khắm khiến những nạn nhân không thể nóng giận mà còn phải... buồn cười!