Thi nhau hứng tiền cúng cô hồn bằng lồng gà ở Sài Gòn

30/08/2016, 17:30 GMT+07:00

“Đội quân cô hồn” xuất hiện trên các tuyến đường, khu dân cư mang theo lồng gà, vợt để chầu chực hứng tiền lẻ được thả xuống từ trên cao.

“Đội quân cô hồn” xuất hiện trên các tuyến đường, khu dân cư mang theo lồng gà, vợt để chầu chực hứng tiền lẻ được thả xuống từ trên cao chiều ngày rằm tháng bảy.

Theo nguồn: tổng hợp