Rùng mình với thử nghiệm thả lợn xuống đáy đại dương 9 ngày

09/05/2016, 15:00 GMT+07:00

Nhóm nhà nghiên cứu Gail Anderson và nhà tội phạm học Lynne Bell thuộc Đại học Simon Fraser (Canada) đã tiến hành một thí nghiệm thú vị.

Nhóm nhà nghiên cứu Gail Anderson và nhà tội phạm học Lynne Bell thuộc Đại học Simon Fraser (Canada) đã tiến hành một thí nghiệm thú vị. 

Họ muốn biết một cơ thể dưới độ sâu một vài trăm mét dưới đáy biển sâu thì điều gì sẽ xảy ra? Một vài ngày sau đó, họ đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng các xác con lợn trong lồng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một đống xương! Bất ngờ hơn nữa là sinh vật biển ăn xác lợn không phải là một con cá mập, mà là những con tôm!

Rùng mình với thử nghiệm thả lợn xuống đáy đại dương 9 ngày

Rùng mình với thử nghiệm thả lợn xuống đáy đại dương 9 ngày

Rùng mình với thử nghiệm thả lợn xuống đáy đại dương 9 ngày