thi hát

THI HÁT - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Học sinh trường Lê Quý Đôn liên tiếp ghi kỷ lục ca hát cực hoành tráng

Học sinh trường Lê Quý Đôn liên tiếp ghi kỷ lục ca hát cực hoành tráng

Đời

Các bạn học sinh trường chuyên Lê Quý Đôn đã xác lập được rất nhiều kỷ lục ca hát trong chương trình Olala Karaoke do YANTV tổ chức.

Xem thêm