Thêm nghị lực với bài diễn thuyết vượt lên nghịch cảnh cùng Nick Vujicic

26/06/2015, 14:41 GMT+07:00

Nick Vujicic là một người bẩm sinh không có tứ chi, nhưng anh đã vượt qua tất cả nghịch cảnh để trở nên nổi tiếng toàn cầu.

Nick Vujicic là một người bẩm sinh không có tứ chi, nhưng anh đã vượt qua tất cả nghịch cảnh để trở nên nổi tiếng toàn cầu.

Vượt qua tất cả những trở ngại, Nick đã trở thành một diễn giả, một người truyền động lực nổi tiếng toàn cầu. Nếu bạn cảm thấy thiếu tự tin và còn hay viện cớ và dễ từ bỏ trước những khó khăn trong cuộc sống của mình, thì hãy thử nghe bài diễn thuyết này của anh ấy nhé.