Thêm một clip đua xe điều khiển từ xa gây sốt cộng đồng mạng

28/04/2014, 21:17 GMT+07:00

Nếu chỉ xem sơ qua, khó mà nhận biết được đây chỉ là một cuộc đua xe đồ chơi được dàn dựng như một bộ phim hành động.

Nếu chỉ xem sơ qua, khó mà nhận biết được đây chỉ là một cuộc đua xe đồ chơi được dàn dựng như một bộ phim hành động.