The void

THE VOID - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Những phim kinh dị mà khán giả không dám xem hết phim

Những phim kinh dị mà khán giả không dám xem hết phim

Quốc tế

Bằng cách theo dõi dịch vụ phát trực tiếp, Netflix đã tiết lộ danh sách 10 bộ phim kinh dị mà phần đông khán giả chỉ dám theo dõi 70% thời lượng là đã vội tắt.

Xem thêm