The Sun of My Master

THE SUN OF MY MASTER - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Infinite L gào thét đến mất giọng vì vai diễn

Infinite L gào thét đến mất giọng vì vai diễn

Sao Đông

Thành viên L của nhóm Infinite bị mất giọng vì phải gào thét quá nhiều trong khi quay phim The Sun of My Master.

Xem thêm