The Hulk

THE HULK - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Có tin được không? Một năm trước, Hulk đã 'tiên tri' được nội dung của 'Avengers: Infinity war' đấy

Có tin được không? Một năm trước, Hulk đã "tiên tri" được nội dung của "Avengers: Infinity war" đấy

Quốc tế

Trong một cuộc phỏng vấn năm ngoái, Hulk đã vô tình lỡ miệng, khai trọn nội dung của "Avengers: Infinity war".

Xem thêm