The Host

THE HOST - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: 5 phim Hàn đề tài thảm họa xúc động không kém 'Train to Busan'

5 phim Hàn đề tài thảm họa xúc động không kém "Train to Busan"

5 phim Hàn đề tài thảm họa xúc động không kém "Train to Busan"

"Mẹ đẻ" của Chạng vạng sản xuất phim mới

Bài viết

Nhà văn Stephenie Meyer, tác giả loạt tiểu thuyết ăn khách Chạng Vạng, sẽ lại đem câu chuyện về người và ma lên màn ảnh rộng.

Xem thêm