Thể hiện xuất sắc phần thi này, Fung La đập tan tin đồn câu view

03/10/2016, 12:03 GMT+07:00

Fung La cá tính nổi loạn và gợi cảm nhờ sự sáng tạo, thay đổi liên tục cách tạo dáng đã hoàn thành xuất sắc phần thi.

Fung La cá tính nổi loạn và gợi cảm nhờ sự sáng tạo, thay đổi liên tục cách tạo dáng đã hoàn thành xuất sắc phần thi.