The Great Seducer

THE GREAT SEDUCER - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Joy (Red Velvet) thực sự là cô gái xúi quẩy nhất lịch sử, vận xui đeo bám mãi khi đóng phim

Joy (Red Velvet) thực sự là cô gái xúi quẩy nhất lịch sử, vận xui đeo bám mãi khi đóng phim

Châu Á

Một báo động di tản khẩn cấp đã xuất hiện ngay giữa lúc bộ phim của thành viên Joy (Red Velvet) đang phát sóng.

Xem thêm