Thế giới sụp đổ với cậu bé đạp phải "mìn"

15/06/2015, 20:45 GMT+07:00

Hốt hoảng vì tiếng la ngoài sân, bố mẹ cậu bé vội vàng chạy ra và bật cười không ngớt khi biết lí do con mình khóc không ngừng nghỉ.

Hốt hoảng vì tiếng la ngoài sân, bố mẹ cậu bé vội vàng chạy ra và bật cười không ngớt khi biết lí do con mình khóc không ngừng nghỉ, và miệng thì liên tục đòi khăn giấy.