Thế giới đảo lộn với bộ ảnh "không trọng lực"

15:30 29/11/2013

Thế giới sẽ như thế nào khi trọng lực trái về không? Cùng YAN trải nghiệm qua ống kình nghiếp ảnh gia Cerise Doucède (Pháp)

Thế giới đảo lộn với bộ ảnh "không trọng lực"
Bữa tối sẽ khó khăn khơn với chén đĩa cứ rối tung thế này...

Thế giới đảo lộn với bộ ảnh "không trọng lực"
...và bữa cũng không dễ dàng hơn là mấy

Thế giới đảo lộn với bộ ảnh "không trọng lực"
Bóng bay giờ sẽ chẳng còn bay thẳng lên trời mà cứ lơ lửng thế này...

Thế giới đảo lộn với bộ ảnh "không trọng lực"
....hay cứ là là dưới đất ũ rũ thế này

Thế giới đảo lộn với bộ ảnh "không trọng lực"
Bà lão bình tĩnh gọt táo bên thùng táo đang bay tứ tung lên.

Thế giới đảo lộn với bộ ảnh "không trọng lực"
Hạc giấy giờ đã có thể "cất cánh" hẳn hoi đấy nhé!

Thế giới đảo lộn với bộ ảnh "không trọng lực"
Việc chọn màu của cô họa sĩ sẽ dễ dàng hơn vì "nhìn đâu cũng thấy màu".

Thế giới đảo lộn với bộ ảnh "không trọng lực"
Bán ghế "loạn nhịp" vì không trọng lực.

Thế giới đảo lộn với bộ ảnh "không trọng lực"
Đang học bài nên nhìn đâu cũng thấy chữ nghĩa.

Thế giới đảo lộn với bộ ảnh "không trọng lực"
Nàng thợ may đang rối loạn vì nhìn đâu cũng thấty kim, chỉ và len.

Thế giới đảo lộn với bộ ảnh "không trọng lực"
"Dải thiên hà" xe đồ chơi.

Thế giới đảo lộn với bộ ảnh "không trọng lực"

Thế giới đảo lộn với bộ ảnh "không trọng lực"
Những quả châu di động