The Beast

THE BEAST - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Truyện tranh về BEAST bắt đầu bán trên toàn Châu Á

Truyện tranh về BEAST bắt đầu bán trên toàn Châu Á

Sao Đông

Loạt truyện tranh nói về các thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc, BEAST sẽ hính thức được bắt đầu bán trên toàn châu Á.

Xem thêm