Thây ma: hư cấu hay sự thật?

30/03/2015, 09:00 GMT+07:00

Có rất nhiều bộ phim cũng như trò chơi điện tử xuất hiện thây ma, nhưng có ai thật sự biết chúng từ đâu đến và xuất hiện ra sao chưa?

Có rất nhiều bộ phim cũng như trò chơi điện tử xuất hiện thây ma, nhưng có ai thật sự biết chúng từ đâu đến và xuất hiện ra sao chưa?


	
	Một trong những nguyên liệu chế thuốc biến người ta thành thây ma
Một trong những nguyên liệu chế thuốc biến người ta thành thây ma


	
	Thật ra thây ma là gì?
	 
Thật ra thây ma là gì?