“Thầy giáo” Yoga 2 tuổi đốn tim cư dân mạng

09/04/2017, 15:00 GMT+07:00

Tập luyện từ khi 6 tháng tuổi, giờ đây chú nhóc... đủ tiêu chuẩn làm thầy dạy yoga

Cậu nhóc Lincoln James tập luyện Yoga từ khi 6 tháng tuổi, chỉ sau một năm, cậu đã hoàn thành khóa học một cách xuất sắc và... đủ tiêu chuẩn làm thầy dạy. Đến khi 2 tuổi, Lincoln James đã đứng lớp và rất ra dáng một giáo viên khó tính.