thay đổi khoa học

THAY ĐỔI KHOA HỌC - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Ngày mai, 1 kilogram có thể sẽ không còn là 1 kilogram mà chúng ta được học từ bé nữa

Ngày mai, 1 kilogram có thể sẽ không còn là 1 kilogram mà chúng ta được học từ bé nữa

Cộng đồng mạng

Một quy chuẩn đo lường đã tồn tại hàng trăm năm qua sắp bị xóa bỏ vĩnh viễn, đây là một sự kiện lịch sử đáng chú ý của nhân loại.

Xem thêm