Thanh xuân mơ hồ

THANH XUÂN MƠ HỒ - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Đôi khi người ta đi sắp hết thanh xuân vẫn chẳng tìm thấy nhau

Đôi khi người ta đi sắp hết thanh xuân vẫn chẳng tìm thấy nhau

Tản mạn

Thời trung học không yêu chẳng sao, nhưng thời điểm tuổi trẻ sắp qua mà tình yêu vẫn chưa đến thì lỗi do bạn, chính ở bản thân bạn mà thôi!

Xem thêm