Thành phố dưới lòng đất

Loạt bài viết về Thành phố dưới lòng đất - YAN News - Play Your News

Phát hiện mê cung nghìn năm ẩn sâu ngay... dưới nhà mình

Một người dân trong lúc đập tường hầm để đại tu, sửa sang đột nhiên phát hiện ra một công trình kiến trúc kinh ngạc ngay phía dưới

Lạ kì thị trấn bí ẩn dưới lòng đất

Để tránh cái nóng ngoài trời luôn xấp xỉ ở mức 50 độ C, một thị trấn đặc biệt ở dưới lòng đất đã được dựng nên.

Xem thêm