"Vú em" Thành Lộc khiến dân mạng cười tét rún

20/04/2016, 14:30 GMT+07:00

Có ai dám để cho "vú em" Thành Lộc đút ăn như vầy không?

Có ai dám để cho "vú em" Thành Lộc đút ăn như vầy không? Ăn cơm với "vú em" Thành Lộc thì phải ngoan đó nha!

Theo nguồn: Đức Duy

Có ai dám để cho "vú em" Thành Lộc đút ăn như vầy không?

Có ai dám để cho "vú em" Thành Lộc đút ăn như vầy không?

Có ai dám để cho "vú em" Thành Lộc đút ăn như vầy không?