Thanh lọc cơ thể bằng phương pháp detox có thật sự tốt?

18/07/2015, 05:36 GMT+07:00

Đâu là sự thật bên trong những thứ chúng ta ăn hằng ngày? Thức ăn hữu cơ, phương pháp detox có thực sự tốt cho cơ thế con người hay không?

Đâu là sự thật bên trong những thứ chúng ta ăn hằng ngày? Thức ăn hữu cơ, phương pháp detox có thực sự tốt cho cơ thế con người hay không?