"Thánh cắt tóc" bá đạo nhất trong năm đã xuất hiện

16/10/2014, 18:00 GMT+07:00

Tự cắt tóc ư? Không hề khó khăn gì với chàng!

Tự cắt tóc ư? Không hề gặp khó khăn, anh chàng hoàn toàn có thể tự tạo cho mình một kiểu tóc mới!