Tháng hai

THÁNG HAI - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Hiển nhiên là thế nhưng có ai hiểu tại sao tháng Hai lại chỉ có 28 ngày không?

Hiển nhiên là thế nhưng có ai hiểu tại sao tháng Hai lại chỉ có 28 ngày không?

Khám phá

Chúng ta thừa biết rằng tháng Hai chỉ có 28 ngày (và 29 ngày đối với năm nhuận) nhưng có ai hiểu tại sao lại có sự thiếu hụt ngày như thế này không?

Đi tìm người đàn ông bí ẩn khiến tháng 2 chỉ có 28 ngày

Đi tìm người đàn ông bí ẩn khiến tháng 2 chỉ có 28 ngày

Xem thêm