Sốc với thiếu nữ bắn cung bách phát bách trúng bằng... chân

19/02/2016, 18:00 GMT+07:00

Màn bắn cung này sẽ khiến bạn ngã mũ thán phục và kinh ngạc đấy. Cùng xem nhé!

Màn bắn cung này sẽ khiến bạn ngã mũ thán phục và kinh ngạc đấy. Cùng xem nhé!

Sốc với thiếu nữ bắn cung bách phát bách trúng bằng... chân

Sốc với thiếu nữ bắn cung bách phát bách trúng bằng... chân

Sốc với thiếu nữ bắn cung bách phát bách trúng bằng... chân