Sốc với thiếu nữ bắn cung bách phát bách trúng bằng... chân

Màn bắn cung này sẽ khiến bạn ngã mũ thán phục và kinh ngạc đấy. Cùng xem nhé!

Màn bắn cung này sẽ khiến bạn ngã mũ thán phục và kinh ngạc đấy. Cùng xem nhé!

Sốc với thiếu nữ bắn cung bách phát bách trúng bằng... chân

Sốc với thiếu nữ bắn cung bách phát bách trúng bằng... chân

Sốc với thiếu nữ bắn cung bách phát bách trúng bằng... chân

“Ngả mũ thán phục” trước cách tiêu tiền của Công Vinh – Thủy Tiên

Thán phục trước khả năng của anh chàng được phong “thánh son”

Ngả mũ thán phục những thần đồng của thế giới

Cô gái dùng chân bắn cung

bắn cung bằng chân