"Thán phục" khoảnh khắc mèo cứu chủ bị chó cắn

15/05/2014, 22:25 GMT+07:00

Bất ngờ thấy cậu chủ bị chó lạ cắn, chú mèo ngay lập tức đã "tặng" cho con chó lạ một cú trời giáng trong lúc nguy cấp.

Bất ngờ thấy cậu chủ bị chó lạ cắn, chú mèo ngay lập tức đã "tặng" cho con chó lạ một cú trời giáng trong lúc nguy cấp.

Nếu chú mèo không ra tay kịp lúc, tình hình có lẽ đã tệ hơn rất nhiều.