Thần đồng bi-a 3 tuổi với những đường bi "bá đạo"

Chỉ mới 3 tuổi, nhưng Wang Wuka có thể dễ dàng đánh bại bất kỳ tay cơ lão luyện nào bởi tài năng bi-a bẩm sinh.

Chỉ mới 3 tuổi, nhưng Wang Wuka có thể dễ dàng đánh bại bất kỳ tay cơ lão luyện nào bởi tài năng bi-a bẩm sinh.

CTV - Youtube | 27/04/2014