Thái Tuyết Trâm - Chưa Bao Giờ Rời Xa

28/09/2015, 15:00 GMT+07:00

Cô nàng hot girl Thái Tuyết Trâm tiếp tục khẳng định khả năng ca hát với bản mashup Chưa Bao Giờ Rời Xa cực kì tình cảm và da diết.

Thái Tuyết Trâm - Chưa Bao Giờ Rời Xa

Thái Tuyết Trâm - Chưa Bao Giờ Rời Xa

Thái Tuyết Trâm - Chưa Bao Giờ Rời Xa