Thái giám Trường Giang dựng hiện trường xử tội cung nữ "Tài Lanh" cực hài

16/01/2016, 23:45 GMT+07:00

Hai trưởng phòng gây khó dễ cho MC Đình Hiếu làm cho khán phòng "ngập" tiếng cười.

Hai trưởng phòng gây khó dễ cho MC Đình Hiếu làm cho khán phòng "ngập" tiếng cười.

Theo nguồn: vtv.vn

Thái giám Trường Giang dựng hiện trường xử tội cung nữ

Thái giám Trường Giang dựng hiện trường xử tội cung nữ

Thái giám Trường Giang dựng hiện trường xử tội cung nữ