Cụm từ hot nhất mạng xã hội "thả thính" nghĩa là gì?

10/07/2016, 11:00 GMT+07:00

Thả thính là một cụm từ được dân cư mạng dùng rất nhiều trong thời gian gần đây, tuy nhiên nó có ý nghĩa hoàn toàn khác với nghĩa đen vốn có

Thả thính là một cụm từ được dân cư mạng dùng rất nhiều trong thời gian gần đây, tuy nhiên nó có ý nghĩa hoàn toàn khác với nghĩa đen vốn có. 

Cụm từ hot nhất mạng xã hội

Cụm từ hot nhất mạng xã hội

Cụm từ hot nhất mạng xã hội