Tết xưa khác tết nay thế nào?

Thay vì cúng giao thừa tại nhà, người ta chọn cách ra đường xem pháo hoa, hay mua bánh chưng thay vì tự nấu... Tết nay đã khác xưa nhiều.

Thay vì cúng giao thừa tại nhà, người ta chọn cách ra đường xem pháo hoa, hay mua bánh chưng thay vì tự nấu... Tết nay đã khác xưa nhiều.

Nguồn video: Share3dvn Group

Tết xưa khác tết nay thế nào?

Tết xưa khác tết nay thế nào?

Tết xưa khác tết nay thế nào?

Cùng Đại sứ Sum Vầy mang Tết đến mọi nhà

Thưởng thức món quà Tết nhẹ nhàng của Bích Phương

Tết

Tết xưa tết nay

Sự khác biệt