Tết hai miền Bắc Nam

TẾT HAI MIỀN BẮC NAM - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Chùm tranh Tết cổ truyền miền Bắc và miền Nam có sự khác biệt thú vị như thế nào?

Chùm tranh Tết cổ truyền miền Bắc và miền Nam có sự khác biệt thú vị như thế nào?

Xã hội

Cùng đón Tết cổ truyền dân tộc, nhưng giữa miền Nam và miền Bắc lại có sự khác biệt nhất định về phong tục tập quán trong những ngày đầu năm mới.

Xem thêm