Tekky

TEKKY - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: 'Nhiệt 2014' đưa hiphop về thời kỳ hoàng kim

"Nhiệt 2014" đưa hiphop về thời kỳ hoàng kim

Bài viết

Nhờ có sự xuất hiện của Henry Link mà dancer cả ba miền tụ họp tại đây, có những người tưởng như không bao giờ nhảy nữa cũng vẫn tham dự

Xem thêm