[Teaser] Ji Yoon (4Minute) cá tính với MV What's Your Name

Sau SoHyun, HyunA và Gayoon, teaser MV What's Your Name của JiYoon đã chính thức tiết lộ. Fan đang vô cùng háo hức đến ngày 26/4 để thưởng thức MV mới nhất của 4Minute.

Sau So Hyun, Hyun A và Gayoon, teaser MV What's Your Name của Ji Yoon đã chính thức tiết lộ. Fan đang vô cùng háo hức đến ngày 26/4 để thưởng thức MV mới nhất của 4Minute.

CTV - Theo Enews | 23/04/2013