[Teaser] Ji Yoon (4Minute) cá tính với MV What's Your Name

23/04/2013, 14:00 GMT+07:00

Sau SoHyun, HyunA và Gayoon, teaser MV What's Your Name của JiYoon đã chính thức tiết lộ. Fan đang vô cùng háo hức đến ngày 26/4 để thưởng thức MV mới nhất của 4Minute.

Sau So Hyun, Hyun A và Gayoon, teaser MV What's Your Name của Ji Yoon đã chính thức tiết lộ. Fan đang vô cùng háo hức đến ngày 26/4 để thưởng thức MV mới nhất của 4Minute.