teambuilding

TEAMBUILDING - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Những vấn đề trái chiều quanh việc công ty tổ chức team building

Những vấn đề trái chiều quanh việc công ty tổ chức team building

Pháp Đình

Vì không đi du lịch cùng công ty ở Cát Bà, nhân viên bị công ty cho nghỉ việc. Từ góc nhìn của mình, Luật sư nhận định công ty đã làm trái pháp luật.

Xem thêm