Té ngửa trước giả thuyết 2 + 2 = 5 không thể tin được

20/12/2015, 14:01 GMT+07:00

Với những minh chứng bằng phép tính toán học này, liệu chúng ta sẽ có thêm một trường phái toán học mới không? Cùng xem nhé!

Với những minh chứng bằng phép tính toán học này, liệu chúng ta sẽ có thêm một trường phái toán học mới không? Cùng xem nhé!

Té ngửa trước giả thuyết 2 + 2 = 5 không thể tin được

Té ngửa trước giả thuyết 2 + 2 = 5 không thể tin được

Té ngửa trước giả thuyết 2 + 2 = 5 không thể tin được