Taylor Swift làm mứt tặng Ed Sheeran

21/08/2013, 13:00 GMT+07:00

Taylor Swift đã gửi tặng anh bạn Ed Sheeran của mình một lọ mứt cùng lời nhắn rất dễ thương.

Taylor Swift đã gửi tặng anh bạn Ed Sheeran của mình một lọ mứt cùng lời nhắn rất dễ thương.