Tàu thuyền

TÀU THUYỀN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Tàu thuyền mạo hiểm chui qua cầu trăm tuổi ở Sài Gòn

Tàu thuyền mạo hiểm chui qua cầu trăm tuổi ở Sài Gòn

Xã hội

Để chui lọt gầm cầu sắt Bình Lợi cũ bắc qua sông Sài Gòn có tĩnh không thấp, tàu thuyền phải chờ con nước hạ và thận trọng khi điều khiển.

Xem thêm