tạp chí Marie Claire

TẠP CHÍ MARIE CLAIRE - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Dương Thừa Lâm cá tính trên tạp chí Marie Claire

Dương Thừa Lâm cá tính trên tạp chí Marie Claire

Sao Đông

"Giáo chủ khả ái" Dương Thừa Lâm vừa hoàn thành bộ ảnh cá tính và phong cách trên tạp chí Marie Claire số tháng 7/2013.

Xem thêm