"Táo Tinh Thần" Tự Long quẩy tung với "Vợ người ta"

09/02/2016, 18:02 GMT+07:00

"Táo Tinh Thần" Tự Long vào chầu Ngọc Hoàng bằng "Vợ người ta" đầy thời sự.

"Táo Tinh Thần" Tự Long vào chầu Ngọc Hoàng bằng "Vợ người ta" đầy thời sự.

Theo: vtvgo.vn